Meer over ons

MINDER VERZUIMKOSTEN DOOR BETER BEHEER

Goed verzuimmanagement levert financiële voordelen op, naast meer betrokkenheid van medewerkers, leidinggevenden en ondernemers. Dat draagt bij aan een betere inzetbaarheid en productiviteit van uw werknemersbestand.

Verzuimbegeleiding

Tien tot dertig procent van de kosten van ziekte en arbeidsongeschikt is beïnvloedbaar. Die kunnen omlaag door het verzuim op een andere manier aan te pakken. Wat dat concreet betekent, is makkelijk uit te rekenen: de totale kosten van ziekte en arbeidsongeschiktheid bedragen doorgaans 25 tot 30 procent van de jaar-loonsom. Deze besparing is gebaseerd oonze ervaringen als specialist is in verzuimmanagement. De besparingen zijn te vinden in de toepassing van de Wet verbetering Poortwachter, de verschillende verzekeringen én vooral op het gebied van de sociale zekerheid. Samen met de ondernemer optimaliseren wij de organisatie en de regie van zijn verzuimmanagement.

Speerpunten in die verbeteringsslag:

  • Meer duidelijkheid in de organisatie over het omgaan met werkverzuim en het bepalen van verantwoordelijkheden
  • Verbeteren van de kennis van en vaardigheden voor het begeleiden van ziekteverzuim bij leidinggevenden en de afdeling HR. Door een betere aansturing van het proces daalt het verzuim
  • Beter omgaan met en voorkomen van arbeidsconflicten
  • Beoordeling van UWV-beschikkingen
  • Advisering over inkomensverzekeringen, zoals ziekteverzuimverzekering, WGA-eigenrisicodragerverzekering, Ziektewet-eigenrisicodragerverzekering, WGA-hiaat, WIA-excedent en WIA-bodem
  • Regelen vergoeding van re-integratiekosten
  • Onderzoek en advies over subsidiemogelijkheden
  • Betere afstemming en aansturing van externe partijen zoals casemanager, bedrijfsarts en interventiespecialisten
  • Ondersteuning bij de arbeidsrechtelijke gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Eigen casemanagers

Wij werken met eigen casemanagers en hr-specialisten. Bij elke interventie bepalen we zelf wie we het beste kunnen inzetten vanuit ons professionele netwerk, oftewel ons zelf gekozen “provider-boog”.

Geen twijfels achteraf

Wij weten arbeidsverzuim in geld uit te drukken. Dat helpt om beslissingen te nemen, zowel voor werkgever als voor de werknemer. Wij schakelen specialisten (pas) in als het echt nodig is. Vaak weten wij door kort op de verzuimmelding te zitten, verzuim te voorkomen of te verkorten.

Regionaal betrokken

Met vier kantoren is Verheul altijd dichtbij. Wij kennen de hele regio en haar ondernemingen als geen ander. Wij spreken de taal van werkgever en werknemer. Oplossingen zijn vaak dichtbij, letterlijk en figuurlijk.

Maatwerk

Wij leveren maatwerk. Geen enkel verzuimdossier is het zelfde. In het ene geval is directe inzet van een arboarts of arbeidsdeskundige van belang. In het andere geval kan een financiele prikkel helpen en/of juist een goed gesprek.

Onze Columns

ONZE KEURMERKEN